Aktualności

Pieczątki Białystok 26 maja, 2017

Pieczątki wykonywane w technice laserowej należą do najdokładniejszych pieczątek. Wysokiej klasy laser wygraweruje nawet czcionki i wielkości 5 pkt. i będzie ona doskonale czytelna po odbiciu jej na papierze. Dotyczy to nawet czcionek szeryfowych. Należy jednak unikać tak małej czcionki. Nie ze względu na jej niedokładność, ale z powodu niemożności przeczytania jej przez dużą część ludzi. Najmniejszą, dobrze widoczną czcionką przez np osoby starsze to 6 pkt. Oczywiście można zastosować mniejszą, ale czy warto?
Powinniśmy unikać także fontów tzw. ręcznych w małych wielkościach. Mimo doskonałego odwzorowania nie będą dobrze wyglądały po odbiciu, gdyż są po prostu za małe.
Pieczątki wykonywane laserowo mają rozmaite wielkości i kształty. Najczęściej zamawianą opcją jest 4-5, 7-8 oraz 3-4 wersowa w pieczątkach imiennych.

Pieczątki Białystok – ul. Składowa 7 lok 107